NEWS&EVENT

โครงการอบรมหัวฉีด EFI Stallions

โครงการอบรมหัวฉีด EFI และเทคนิคการ Sevice รถจักยานยนต์ Stallions วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 . Stallions Motor ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่เข้าอบรม รวมทั้งพิธีกรรับเชิญที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ใน รถจักยานยนต์ Stallions มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ