กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

พฤษภาคม 11, 2017

ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ และเพื่อผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต