ปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขา

พฤษภาคม 11, 2017

เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระทางมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน)

กิจกรรมปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขา มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50คน ทางกลุ่ม Lucifer Thailand ได้กำหนดวันทำบุญคือวันที่ กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกและกลุ่มพันธมิตร รวมไปถึงบริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จำกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งสถานที่เกี่ยวกับการจัดงานในปีนี้คือ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ 15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-584-4896