Stallions Dealer Meeting 2016

พฤษภาคม 11, 2017

การพบปะตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อการมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ของบริษัท Stallions Motor ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ